پرفروش ترین محصولات
نظرسنجی
کدام یک از محصولات ما را بیشتر می پسندید؟
ماست
دوغ
پنیر

باسلام

لطفاضمن ثبت نام درسایت مختصری درباره رزومه وسابقه کاری خوددرج نماییدومی توانیددرصورت تمایل باشرکت تنهادرجهت بازاریابی همکاری داشته باشید.

جهت استفاده ازامکانات بازاریابی وایجاد شغل ما میتوانیدضمن ثبت نام درسایت شناسه کاربری خودرادراختیاردیگران قرارداده وآن هاضمن ثبت نام درسایت شمارابه عنوان معرف خودمعرفی کرده و2درصدبه عنوان پورسانت به حساب شماواریزگردد

جهت اطلاعات بیش ترمی توانیدپس ازثبت نام درصفحه خوبه گزینه حساب من مراجه کنید.

نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ