پرفروش ترین محصولات
نظرسنجی
کدام یک از محصولات ما را بیشتر می پسندید؟
ماست
دوغ
پنیر

اقلام موجود لبنیات تنها

نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ

چیدمان بر اساس عنوان محصول (صعودی | نزولی)، قیمت (صعودی | نزولی)

پنیر
تنهاپنیرحلب14کیلویی ۱,۱۰۰,۰۰۰ریال
خامه
خامه یک کیلویی 60درصد ۱۰۰,۰۰۰ریال
دوغ
دوغ لیوانی ویژه 260 سی سی ۷,۸۰۰ریال
دوغ لیوانی گلایل260سی سی ۵,۲۰۰ریال
دوغ بطری ویژه تنها ۹,۷۵۰ریال
دوغ بطری ویژه 1500 سی سی تنها ۴۰,۰۰۰ریال
دوغ بطری گلایل250سی سی ۷,۳۰۰ریال
دوغ 3.5 لیتری ویژه تنها ۷۲,۵۰۰ریال
تنهادوغ لیوانی260سی سی ۵,۸۵۰ریال
تنهادوغ لیوانی250سی سی ۵,۴۵۰ریال
تنهادوغ پری پک 1لیتری ۱۴,۵۰۰ریال
تنهادوغ بطری250سی سی ۸,۰۰۰ریال
تنهادوغ بطری1.3لیتری ۲۳,۵۰۰ریال
ماست پرچرب
ماست همزده پرچرب 1.5 کیلویی تنها ۶۹,۷۰۰ریال
ماست سنتی 1.5 کیلوئی تنها ۷۲,۳۰۰ریال
تنهاماست دبه ای پرچرب2.5کیلویی ۷۵,۷۰۰ریال
تنهاماست پرچرب900گرمی ۲۹,۸۰۰ریال
تنهاماست پرچرب450گرمی ۱۵,۳۰۰ریال
ماست تک نفره
تنهاماست100گرمی ۳,۹۰۰ریال
تنهاماست موسیر100گرمی ۸,۴۵۰ریال
تنهاماست 90گرمی ۳,۵۷۰ریال
ماست چکیده
ماست چکیده فله بادمجان 9 کیلوئی ۵۵۰,۰۰۰ریال
ماست چکیده اسفناج 9 کیلوئی ۵۵۰,۰۰۰ریال
تنهاماست چکیده500گرمی ۲۷,۰۰۰ریال
تنهاماست چکیده فله9کیلویی ۵۵۰,۰۰۰ریال
ماست طعم دار
ماست موسیر پرچرب 100 گرمی ۷,۱۵۰ریال
ماست بورانی بادمجان 750 گرمی ۴۰,۰۰۰ریال
تنهاماست موسیر250گرمی ۱۴,۰۰۰ریال
ماست کم چرب
ماست همزده کم چرب 1.5 کیلوئی تنها ۵۸,۵۰۰ریال
تنهاماست کم چرب750گرمی ۲۵,۲۰۰ریال
تنهاماست کم چرب450گرمی ۱۵,۳۰۰ریال
تنهاماست کم چرب دبه ای ۶۳,۰۰۰ریال
محصولات رستورانی وفست فود