پرفروش ترین محصولات
نظرسنجی
کدام یک از محصولات ما را بیشتر می پسندید؟
ماست
دوغ
پنیر

اقلام موجود لبنیات تنها

نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ

چیدمان بر اساس عنوان محصول (صعودی | نزولی)، قیمت (صعودی | نزولی)

پنیر
تنهاپنیرحلب14کیلویی ۱,۱۰۰,۰۰۰ریال
خامه
خامه یک کیلویی 60درصد ۱۰۰,۰۰۰ریال
دوغ
دوغ لیوانی ویژه 260 سی سی ۵,۵۰۰ریال
دوغ لیوانی گلایل260سی سی ۳,۳۰۰ریال
دوغ بطری ویژه 1500 سی سی تنها ۳۷,۸۰۰ریال
دوغ بطری گلایل250سی سی ۴,۰۰۰ریال
دوغ 3.5 لیتری ویژه تنها ۶۷,۵۰۰ریال
تنهادوغ لیوانی260سی سی ۴,۰۰۰ریال
تنهادوغ لیوانی250سی سی ۳,۷۰۰ریال
تنهادوغ پری پک 1لیتری ۱۳,۵۰۰ریال
تنهادوغ بطری250سی سی ۴,۸۰۰ریال
تنهادوغ بطری1.3لیتری ۲۷,۰۰۰ریال
ماست پرچرب
ماست سنتی 1.5 کیلوئی تنها ۷۶,۵۰۰ریال
تنهاماست دبه ای پرچرب2.5کیلویی ۷۲,۰۰۰ریال
تنهاماست پرچرب900گرمی ۳۱,۵۰۰ریال
تنهاماست پرچرب450گرمی ۱۶,۲۰۰ریال
ماست تک نفره
تنهاماست100گرمی ۳,۰۰۰ریال
تنهاماست موسیر100گرمی ۵,۷۵۰ریال
تنهاماست 90گرمی ۲,۷۰۰ریال
ماست چکیده
ماست چکیده فله بادمجان 9 کیلوئی ۵۵۰,۰۰۰ریال
ماست چکیده اسفناج 9 کیلوئی ۵۵۰,۰۰۰ریال
تنهاماست چکیده500گرمی ۲۷,۰۰۰ریال
تنهاماست چکیده فله9کیلویی ۵۰۰,۰۰۰ریال
ماست طعم دار
ماست موسیر پرچرب 100 گرمی ۴,۵۰۰ریال
ماست بورانی بادمجان 750 گرمی ۴۲,۳۰۰ریال
تنهاماست موسیر250گرمی ۱۴,۰۰۰ریال
ماست کم چرب
ماست همزده کم چرب 1.5 کیلوئی تنها ۵۸,۵۰۰ریال
تنهاماست کم چرب750گرمی ۲۵,۲۰۰ریال
تنهاماست کم چرب450گرمی ۱۵,۳۰۰ریال
تنهاماست کم چرب دبه ای ۶۳,۰۰۰ریال
محصولات رستورانی وفست فود